Michał Bergson (1820 Warszawa - 1898 Londyn)

Polski pianista i kompozytor pochodzenia żydowskiego. Początkowo uczył się muzyki w Warszawie, a następnie studiował w Dessau u Friedricha Schneidera ( kompozycja ) oraz w Berlinie u Carla Friedricha Rungenhagena i Wilhelma Tauberta. W 1840 roku wyjechał na studia pianistyczne do Paryża. W latach 1846-1850 przebywał we Włoszech. Tam w 1847 roku wystawił swoją operę Luisa di Montfort. W 1863 roku został profesorem, a następnie dyrektorem Konserwatorium w Genewie. Po kilku latach przeniósł  się do Paryża, a następnie do Londynu, gdzie udzielał lekcji gry na fortepianie.

Dorobek kompozytorski Bergsona obejmuje 2 opery, kilkaset pieśni, utwory kameralne oraz utwory na fortepian. Syn Michała Bergsona – Henri Bergson był filozofem i pisarzem, laureatem nagrody Nobla dziedzinie literatury w 1927 roku.