Fundacja Polonia Music Art

Fundacja Polonia Music Art powstała w 2016 r. z inicjatywy wrocławskich muzyków – skrzypka Jarosława Pietrzaka i pianistki Julity Przybylskiej-Nowak, wykładowców Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego oraz Macieja Kieresa – znanego działacza kulturalnego, organizatora i pomysłodawcy wielu wydarzeń muzycznych na Dolnym Śląsku. Celem Fundacji jest prezentacja nieznanych dzieł kompozytorów polskich, ze szczególnym uwzględnieniem twórców działających na emigracji. Fundacja pragnie także prezentować dorobek artystów wywodzących się z mniejszości narodowych, licznie zamieszkujących historyczne ziemie polskie w XIX i w pierwszej połowie XX wieku.

Działania podejmowane przez Fundację mają na celu poszerzenie wiedzy o roli, jaką w historii muzyki europejskiej i światowej odegrali urodzeni w Polsce artyści. Bardzo niewielka część tego twórczego dorobku jest dzisiaj znana i wykonywana. Zmiana tej niekorzystnej sytuacji oraz wprowadzenie do obowiązującego repertuaru koncertowego zapomnianych arcydzieł kompozytorów polskich będzie głównym zadaniem  Fundacji w najbliższych latach.

www.poloniamusicart.com